Om meniére

Om Menière.

Menière er en kronisk lidelse, der rammer balanceevnen og høresansen. Den
rammer såvel mænd som kvinder, mest ældre, men også unge kan blive ramt af den.
Den almindelige antagelse er, at den skyldes dannelsen af et overtryk i det indre øre,
men man ved ikke med sikkerhed hvordan og hvorfor. Det præcise antal ramte
kendes ikke i Danmark, men man skønner at det drejer sig om cirka 3.000. For nogle
følger også Tinnitus.

For stort set alle er det en voldsom oplevelse og forandring at blive ramt, men hvor
meget den enkelte er belastet i det lange løb er meget forskelligt. For nogle er det
meget invaliderende, mens andre kan beholde deres arbejde i større eller mindre
grad. For flere medfører det væsentlig angst for anfald og depression.
Når anfaldene er værst oplever nogle at være hjælpeløs i mange timer på grund af
den voldsomme svimmelhed, hvor man ikke evner at stå op. Generelt får de fleste
dog heldigvis med årene færre og mindre voldsomme anfald.

Der findes flere former for støttende behandling, men ingen mirakelkur. For nogle
kan medicinsk behandling aflaste, ligeledes øredræn, operation, psykolog,
fysioterapi med mere. Men den enkelte er tvunget til at finde sine egne ben at gå på
med denne lidelse.

I Høreforeningen har vi et Menière-udvalg, som i øjeblikket består af 4 personer. Jeg
er den ene. Vi har alle haft Menière i over 10 år, og har derfor en bred indsigt i
vilkårene og oplevelserne som Menièreramt. Og er meget åbne omkring at dele
vores erfaring, og give den støtte vi nu kan. Så kontakt os hvis du vil.

Til foråret – den 8. maj 2021- arrangerer vi et større Menièretræf i Odense, hvor vi
også tager temaet omkring at være pårørende til en Menièreamt på programmet. Vi
er også i øjeblikket i gang med at lave en stor spørgeskemaundersøgelse for at få et
så klart billede som muligt af at være Menièreramt i Danmark. Hvilken behandling
den enkelte modtager, effekten af den, anfaldene, og hvordan dagligdagens vilkår i
øvrigt er for den enkelte. Målet er at opbygge en bred vidensbase omfattende så
mange som muligt. En vidensbase der kan vise, hvor det er vigtigst at sætte ind for
at hjælpe den enkelte.

Bo Ørting, Albertslund, den 9. oktober 2020.